VERGDPR - ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochranu údajů a soukromí bereme velmi vážně a dodržujeme platná národní a evropská ustanovení o ochraně údajů. Níže uvádíme nejdůležitější informace o tom, jak sbíráme, zpracováváme a používáme, včetně toho (a to zejména), jaké informace a osobní údaje uchováváme a co s nimi děláme.

1. Správce

Osoba zodpovědná za shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů na těchto webových stránkách je, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, “GDPR”), VERmedia s.r.o., Dřevná 381/4, 128 00 Praha 2, IČO: 08559228

2. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

2.1. Osobní údaje Osobní údaje jsou definované jako jakákoliv informace související s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou (Článek 4, odstavec 1 GDPR).

To zahrnuje zejména Vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu, datum narození, stejně jako řadu dalších údajů, které poskytnete v rámci online objednávky, registrace, tvorby zákaznického účtu nebo dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře (dále jen “Osobní údaje”).

Na statistická data, která sbíráme z technických důvodů když navštívíte naše webové stránky a která jsou anonymní a nelze je tak spojit přímo s vaší osobou, se toto Oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Tato statistická data obsahují informace o Vašem počtu návštěv našich webových stránek; o čase, který jste na našich webových stránkách strávili; specifických stránkách, které jste navštívili; informace o Vašem webovém prohlížeči (prohlížečích); IP adrese; softwarových a hardwarových charakteristikách. Tato data budou sbírána a zpracovávána anonymně, abychom získali informace o používání našich webových stránek a adekvátně je optimalizovali.

2.2. Shromažďování, zpracování a používání Vašich Osobních údajů obecně je možné naše webové stránky používat i bez zadání Osobních údajů. Pokud naše webové stránky shromažďují Vaše Osobní údaje, děje se tak dobrovolně kdykoliv je to možné.

Shromažďujeme a zpracováváme tyto kategorie Osobních údajů za následujícími účely:

2.2.1 Pro náš obchodní vztah budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše jméno, adresu, nákupní historii a obdobné vyžadované Osobní údaje, abychom mohli řešit náš vzájemný obchodní vztah, například odpovědět na váš dotaz, zpracovat vzájemnou dohodu o doručení objednaného zboží, zpracovat platbu nebo pro technickoadministrativní účely. Právním základem pro toto zpracování je Článek 6, odstavec 1, písmeno b GDPR, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy. Tyto Vaše údaje jsme mohli získat skrze e-mailovou adresu uvedenou na našich webových stránkách nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Tyto Osobní údaje budeme uchovávat po dobu platnosti našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi nedojde k žádným transakcím po dobu 3 let, pak Vaše Osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá, abychom je uchovávali po delší dobu.

2.2.2. Vytvoření profilu pro naší databázi když nás poprvé kontaktujete e-mailem nebo skrze kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo když se zúčastníte propagační akce jako je například registrace produktu pro prodlouženou záruku, vytvoříme Váš profil v naší databázi. Veškerá Osobní data, která následně poskytnete, například při nákupu nebo při kontaktu zákaznické linky, budou rovněž uložena k Vašemu profilu. Právním základem pro toto zpracování je Článek 6, odstavec 1, písmeno b GDPR, protože je to nezbytné pro splnění smlouvy.

Tyto Osobní údaje budeme uchovávat po dobu platnosti našeho obchodního vztahu. Pokud mezi námi nedojde k žádným transakcím nebo kontaktům zákaznického centra po dobu 3 let, pak Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá, abychom je uchovávali po delší dobu.

2.2.3. Přihlášení k odběru e-mailového newsletteru & analýza využití newsletteru

 1. a) Přihlášení k odběru pokud se přihlásíte k odběru našeho e-mailového newsletteru, použijeme Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem, abychom Vám zasílali e-mailový newsletter. Chcete-li se přihlásit k odběru, musíte poskytnout svoji e-mailovou adresu. Jakékoliv další údaje budou poskytnuty zcela dobrovolně a budou sloužit k tomu, abychom Vás mohli v newsletteru lépe oslovit a nabídnout vám obsah neswletteru podle vašeho zájmu. Newslettery budou obsahovat aktuální novinky a informace o našich produktech stejně jako obecné rady a informace týkající se našich produktů. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas ve smyslu Článku 6, odstavce 1, písmeno a GDPR.

Tyto Osobní údaje budeme uchovávat (i) dokud se z odběru e-mailového newsletteru neodhlásíte (ii) po dobu maximálně 18 měsíců, pokud jste neotevřeli žádný newsletter. Pak Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá, abychom je uchovávali po delší dobu.

Souhlas se zasíláním e-mailového newsletteru můžete kdykoliv odvolat bez udání důvodu a s okamžitým efektem. Odhlásit se můžete pomocí odkazu na odhlášení ve spodní části našich e-mailových newsletterů nebo pomocí našeho kontaktního formuláře.

 1. b) Analýza využití newsletteru neustále se snažíme vylepšovat naše služby. Z tohoto důvodu provádíme vyhodnocení rozesílky e-mailových newsletterů, například zda zadané e-mailové adresy existují, zda byl newsletter otevřen, které odkazy v newsletteru byly použité a zda došlo k odpovědi nebo k vrácení ((automatická) odpověď, chybová zpráva atd.). Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas ve smyslu Článku 6, odstavce 1, písmeno a GDPR.

Tyto Osobní údaje budeme uchovávat po dobu 2 let. Pak Vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme, pokud nám zákon neukládá, abychom je uchovávali po delší dobu.

2.3. Osoby mladší 16 let nám nemohou poskytnout žádné Osobní údaje bez předchozího souhlasu jejich rodiče nebo opatrovníka.

 2.4. Pokud souhlasíte: Právo odvolat souhlas tam, kde je Váš souhlas právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat bez udání důvodu. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich Osobních údajů před odvoláním.

3. Jak sdílíme vaše osobní údaje s třetími stranami

Pokud najímáme jiné společnosti, aby naším jménem vykonávaly zpracování Osobních údajů a za tímto účelem jim předáváme Vaše osobní údaje, od těchto společností budeme vyžadovat, aby chránily Vaše Osobní údaje a aby je používaly pouze k účelu, které je uvedený v dohodách s těmito zpracovateli.

V případech, kdy máme, v závislosti na vaší indikované lokalitě, předat vaše údaje do států mimo EU/EEA, předáme Osobní údaje externím příjemcům v těchto zemích pouze v případě, že má příjemce dostatečné záruku ochrany údajů v souladu se zákonem jako je například EU Standard Contractual Clauses.

Další informace, například kopie příslušných záruk, o ochranných opatřeních zavedených v souvislosti s konkrétními převody můžete vyžádat na info@vermedia.cz.

4. Vaše práva týkající se Vašich Osobních ůdajů

Jsou-li splněné určité požadavky, máte následující práva:

 • Požádat o přístup k Osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 • Požádat o opravu Vašich Osobních údajů
 • Požádat o smazání Vašich Osobních údajů
 • Požádat o omezení ve zpracování Vašich Osobních údajů
 • Požádat o zaslání Vašich Osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově-čitelném formátu (právo na přenositelnost dat)
 • Zrušit jakýkoliv budoucí souhlas s budoucím účinkem
 • Nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

  Pro uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat:

  VERmedia s.r.o.

  Dřevná 381/4

  128 00 Praha 2 Nové Městp

  Phone: +420 727 876 742

  info@vermedia.cz

  Na vaši žádost odpovíme v souladu s příslušnými právními ustanoveními.

5. Cookies

Chcete-li se dozvědět více o našich zásadách týkajících se cookies, klikněte sem a přečtěte si naše zásady týkající se cookies.

6. Bezpečnost dat

Snažíme se Vaše Osobní údaje uchovávat s využitím všech dostupných technických a organizačních možností tak, abychom zabránili přístupu třetím stranám.

Všechny Osobní údaje jsou uloženy na serverech s těmi nejvyššími bezpečnostními standardy, abychom zamezili pokusům třetích stran získat přístup.

7. Náš správce Osobních údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se toho Oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobu zpracování Vašich Osobních údajů, kontaktujte našeho správce Osobních údajů na info@vermedia.cz

8. Vaše právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování Osobních údajů porušuje zákony na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

©2023 VERmedia s.r.o., všechna práva vyhrazena

Ozvěte se nám
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kancelář

Školská 28, 110 00 Praha 1

Fakturační údaje:

VERmedia s.r.o., Dřevná 381/4, 128 00 Nové Město

IČO 08559228, DIČ CZ08559228