vermedia-logo-w

Digitální marketing pro uměleckou galerii Kunsthalle Praha

Kunsthale-pripadovka-hero-post

Kunsthalle Praha je nové místo pro umění na kulturní mapě Prahy. Jako nestátní a neziskovou platformu k propojování české a mezinárodní umělecké scény ji založila nadace The Pudil Family Foundation. Digitální marketing a digitální kampaně vedly ke zvýšení povědomí o galerii.

ZADÁNÍ

Hlavním cílem digitálních kampaní bylo zvýšit povědomí o umělecké galerii Kunsthalle Praha, a tím i zajistit vysokou návštěvnost pořádaných výstav. Dalšími požadavky pro digitální marketing klienta bylo zvýšit návštěvnost webových stránek a oslovit novou cílovou skupinu – expaty a zahraniční turisty – prostřednictvím platformy TripAdvisor.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ A REALIZACE

Pro galerii Kunsthalle Praha jsme připravili komplexní řešení, které kombinuje různé nástroje digitálního marketingu. 

Vytváříme a spravujeme online reklamní kampaně v Facebook Ads, Google Ads a Sklik. Cílem těchto kampaní je zvýšit povědomí o Kunsthalle Praha a přivést návštěvníky na webové stránky galerie.

Implementovali jsme remarketingové kódy na webových stránkách klienta. Prostřednictvím remarketingu můžeme oslovit návštěvníky, kteří již projevili zájem o galerii, a cíleně je oslovit s reklamou, čímž je přimějeme k požadované konverzi.

Využíváme možností cílení v obsahové síti prostřednictvím platforem Google Ads a Sklik, abychom dosáhli nejvyšších pozic ve výsledcích vyhledávání pro klíčová slova související s uměleckou galerií Kunsthalle Praha. Tímto způsobem se snažíme přilákat relevantní návštěvníky, kteří vyhledávají informace o umění a kulturních akcích v Praze.

Na expaty a zahraniční turisty cílíme prostřednictvím portálu TripAdvisor a její reklamní platformy TripAdvisor Adexpress. Tato platforma umožňuje zobrazovat reklamu na turistických informačních stránkách, které jsou populární mezi cestovateli a expaty. 

Abychom přilákali dostatek návštěvníků na akce pořádané v Kunsthalle Praha, vytvořili jsme speciální marketingovou skupinu. Cílem je oslovit potenciální návštěvníky, kteří projevili zájem o podobné umělecké události, a s pomocí reklamy je motivovat k účasti. Implementovali jsme strategii cíleného zobrazení reklam na sociálních sítích Facebook a Instagram.

VÝSTUPY

Díky reklamním kampaním, remarketingu, cílení v obsahové síti, využití platformy TripAdvisor a strategii cílení na události jsme úspěšně nastartovali digitální marketing pro uměleckou galerii Kunsthalle Praha. Naše kroky pomohly zvýšit povědomí o galerii a zvednout návštěvnost webu. Oslovili jsme nové cílové skupiny návštěvníků a zajistili naplnění výstav a akcí v galerii. 

KLÍČOVÉ VÝSLEDKY

Ozvěte se nám
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kancelář

Školská 28, 110 00 Praha 1

Fakturační údaje:

VERmedia s.r.o., Dřevná 381/4, 128 00 Nové Město

IČO 08559228, DIČ CZ08559228